Diplomske naloge Interces, da bo zaključek študija preprost.

Študenti praviloma z oddajo diplomske naloge lovijo določene razpisane roke. Da, kljub pomankanju časa lahko opravite vse potrebne storitve, če jih opravite na enem mestu.

Paket Diplomant

Vse storitve, ki jih pri končanju diplomske naloge potrebujete, na enem mestu.

Za katere storitve gre?

Lektoriranje diplomske naloge

Storitev se opravlja v obdobju po potrditvi mentorja, da je vsebina diplomske ustrezna. Večina fakultet, višjih in visokih šol zahteva, da se lektorirane diplomske naloge še enkrat potrdi v referatu, pred tiskanjem in vezavo.

Zakaj izbrati nas?

Ker svoje delo opravimo kakovostno, korektno in v dogovorjenem času. Ker imamo bogate izkušnje s prav vsemi fakultetami, kjer zahtevajo lektoriranje diplomske naloge. Ker za svoje delo jamčimo in posledično lahko izdamo tudi potrdilo in fotokopijo diplome lektorja, ki je storitev lektoriranja opravil.

Prevajanje povzetka diplomske naloge

Povzetek diplomske naloge je dejansko najbolj pomemben del diplome. Vaša diplomska naloga je preko povzetka dostopna vsej strokovni javnosti sveta. Poskrbite, da bo prevod povzetka opravljen na najvišjem nivoju. Prevajanje povzetka je storitev, ki jo mora opraviti prevajalec in ga ni mogoče nadomestiti s spletnimi in drugimi prevajalniki (google translate).

Zakaj izbrati nas?

Ker bo prevod povzetka opravljen hitro. Ker bomo v primeru naročila lektoriranja in prevajanja obe storitvi opravljali hkrati in vam s tem prihranili čas. Ker v naši lektorsko-prevajalski agenciji prevajajo besedila naravni govorci, ki so tudi izkušeni profesorji svojega jezika. Ker za svoje delo jamčimo.

Oblikovanje diplomske naloge

Oblikovanje diplomske naloge je treba opraviti v skladu s pravilnikom, ki ga sprejme vsaka izobraževalna enota posebej. Pravilnik je v večini primerov objavljen v obliki navodil za pisanje diplomske naloge, ki ga lahko dobite na spletnih straneh referata ali šole.

Zakaj izbrati nas?

Ker ne boste imeli težav s tiskanjem diplomske naloge. Ker se vam ne bo nič več podiralo besedilo in ne boste izgubljali živcev s številčenjem, robovi, odmiki …